Γενικές Συνελεύσεις

29 May 2019
Καταστατικό Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 24 Μαϊου 2019 με εμφανείς τις τροποποιήσεις