Ιστορική Αναδρομή

Timeline

1969

Timeline 1

Έναρξη εισαγωγής των προϊόντων ΥΑΜΑΗΑ στην Ελλάδα από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε.Ε., θυγατρική εταιρεία της ΑΕΜ ΒΩΞΙΤΑΙ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.

1992

Timeline 2

Σύσταση της “ΓΙΑΜΑΧΑ ΜΟΤΟΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.” από την εταιρεία “Αφοί Ηλιόπουλοι Α.Ε.” η οποία κατείχε τα δικαιώματα του αποκλειστικού διανομέα των προϊόντων της YAMAHA MOTOR Co. Ιαπωνίας από το 1969.

Timeline 3

Τα δικαιώματα αυτά και όλα τα περιουσιακά στοιχεία εισφέρθηκαν στη νεοσυσταθείσα εταιρεία “ΓΙΑΜΑΧΑ ΜΟΤΟΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.”.  

Timeline 4

Επίσης, η εταιρεία “Αφοί Ηλιοόπουλοι Α.Ε.” αποκτά το δικαίωμα αποκλειστικής διανομής των Αγγλικών Λιπαντικών “Rock Oil”, το οποίο μεταβιβάστηκε αυτόματα στη νεοσυσταθείσα Εταιρεία. Ίδρυση θυγατρικής στη Βουλγαρία.  

1994

Timeline 5

Τον Σεπτέμβριο του 1994, η Εκδότρια εξαγόρασε το εταιρικό μερίδιο της θυγατρικής κατά 98% της “Αφοί Ηλιόπουλοι Α.Ε.” στην Βουλγαρία έναντι ποσού €1,185,62 (49.000 Λέβα).

Timeline 6

Η Εταιρεία αποκτά τα δικαιώματα επίσημου διανομέα από την YAMAHA MOTOR Co. Ιαπωνίας για την αγορά της Ρουμανίας και ιδρύει Θυγατρική εταιρεία με ποσοστό συμμετοχής 98% μέσω της οποίας δραστηριοποιείται από τότε στην συγκεκριμένη αγορά.

Timeline 7

Ίδρυση των πρώτων καταστημάτων YAMAHA CENTERS. Τα καταστήματα YAMAHA CENTERS πωλούν αποκλειστικά καινούργια προϊόντα YAMAHA με σκοπό να παρέχουν καθετοποιημένες υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών.

1996

Timeline 8

Στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού του μηχανογραφικού συστήματος που χρησιμοποιεί η Εταιρεία εγκαθιστά ένα νέο πρόγραμμα διαχείρισης των αποθηκών, των εμπορευμάτων, της τιμολόγησης και της οικονομικής πληροφόρησης.

1999

Timeline 9

Η Εταιρεία υπέγραψε επταετή σύμβαση συνεργασίας με την “Sakson Α.Ε.Β.Ε.” για την διανομή των λιπαντικών Valvoline μέσω του δικτύου συνεργατών της. Παράλληλα διατήρησε το δικαίωμα να διανέμει λιπαντικά άλλων εμπορικών οίκων, συμπεριλαμβανομένων των λιπαντικών με το σήμα Rock Oil.

2000

Timeline 10

Η Εταιρεία δημιούργησε τρεις σημαντικές συνεργασίες για την αποκλειστική διανομή των ΜΒΚ scooter, τα κράνη Shark και τα είδη ρουχισμού Richa στην Ελλάδα. Το ίδιο έτος ανανέωσε την Σύμβαση Συνεργασίας της με την YAMAHA MOTOR EUROPE N.V. για μία εξαετία ως το 2006.

2001

Timeline 11

Η Εταιρεία υπέργραψε συμβάσεις με όλους τους  συνεργάτες της, σύμφωνα με όσα ορίζει η οδηγία της Ε.Ε. περί “αποκλειστικής ή επιλεκτικής” διανομής για παρεμφερή προϊόντα.

2002

Timeline 12

Η Εταιρεία, ολοκλήρωσε την διαδικασία υπογραφής συμβάσεων “αποκλειστικής ή επιλεκτικής” διανομής με το δίκτυο συνεργατών της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα ορίζει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παρεμφερή προϊόντα ενώ ίδρυσε επιπλέων δύο καταστήματα λιανικών πωλήσεων και μία θυγατρική εταιρεία με δύο καταστήματα στην Αθήνα, το ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.Ε.  

2003

Timeline 13

Η Εταιρεία ίδρυσε μία θυγατρική εταιρεία τη ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. που έχει ως κύριο αντικείμενο την ανάληψη ασφαλίσεων για όλους τους κλάδους ασφάλισης και υπέγραψε διετή σύμβαση συνεργασίας με την Ohlins Racing AB (θυγατρική της YAMAHA MOTOR EUROPE NV (75%)) για την αποκλειστική διανομή των προϊόντων Ohlins στην Ελλάδα.

2004

Timeline 14

Η Εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2004 μετεγκατέστησε τη θυγατρική της στην Ρουμανία ELIOPOULOS BROS INTERNATIONAL TRADING Srl., στην οποία συμμετέχει με ποσοστό 100%, σε μεγαλύτερο ενοικιαζόμενο χώρο, σε ένα από τα εμπορικότερα σημεία στο Βουκουρέστι. Επιπλέον ίδρυσε μία θυγατρική εταιρεία με ένα κατάστημα λιανικής πώλησης στην Θεσσαλονίκη, το ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ…

Timeline 15

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. τον Δεκέμβριο του 2004 υπέγραψε σύμβαση συνεργασίας με την TERMIGNONI Srl, για την αποκλειστική διανομή των εξατμίσεων TERMIGNONI στην Ελλάδα. Δυνάμει της ίδιας σύμβασης, οι θυγατρικές εταιρείες της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. στην Βουλγαρία και στην Ρουμανία, έχουν την αποκλειστική διανομή των εξατμίσεων TERMIGNONI στις αγορές των χωρών αυτών.

2005

Timeline 16

Απόκτηση υπολοίπου μετοχών των θυγατρικών σε Ρουμανία (0,01%) και Βουλγαρία (0,054%) και μετονομασία αυτών από ELIOPOULOS BROTHERS TRADING Srl και ELIOPOULOS BROTHERS Ltd. σε MOTODYNAMICS Srl και MOTODYNAMICS Ltd. αντίστοιχα. Η Εταιρεία υπέγραψε με την YAMAHA MOTOR EUROPE NV νέες συμβάσεις διανομής των προϊόντων YAMAHA που λήγουν την 31 Δεκεμβρίου…

Timeline 17

Η Εταιρεία μετεγκατέστησε την θυγατρική της στην Βουλγαρία MOTODYNAMICS Ltd., σε μεγαλύτερο ενοικιαζόμενο κατάστημα στην Σόφια. Ανάλυψη της αποκλειστικής αντιπροσώπευσης των σκαφών και εξωλέμβιων κινητήρων της ιταλικής SELVA Spa στην Ελλάδα και στην Ρουμανία.

Timeline 18

Στις 30.06.2005 οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο Αθηνών με Δημόσια Προσφορά και Ιδιωτική Τοποθέτηση.

2006

Timeline 19

Η Εταιρεία ανέλαβε την αποκλειστική διανομή των σκαφών PIRELLI της ιταλικής εταιρείας Tecnorib Srl και των σκαφών της τουρκικής εταιρείας MARINCRAFT στην Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία.

Timeline 20

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ ανέλαβε την αποκλειστική αντιπροσώπευση των υδραυλικών συστημάτων τιμόνευσης εξωλέμβιων και έσω-έξω κινητήρων της γαλλικής εταιρείας LECOMBLE & SCHMITT σε Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία Μολδαβία και Κύπρο.

2007

Timeline 21

Υπογράφηκε σύμβαση με την ιταλική εταιρεία ALPINESTARS αποκλειστικής διανομής στην Ελλάδα ειδών ένδυσης και υπόδησης αναβατών μοτοσυκλέτας. Η Εταιρεία απόκτησε το υπόλοιπο ποσοστό 25% της θυγατρικής εταιρείας ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

2008

Timeline 22

Η Εταιρεία ανέλαβε την αποκλειστική διανομή στην Ελλάδα των πολυεστερικών σκαφών που κινούνται με εξωλέμβιους κινητήρες της Jeanneau, Cap Camarat και Merry Fisher. Το ίδιο έτος υπογράφηκε συμφωνία αποκλειστικής αντιπροσώπευσης των ελαστικών δικύκλων CONTINENTAL στην ελληνική αγορά.

Timeline 23

Η S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. ολοκλήρωσε την διαδικασία εκχώρησης (carve-out) των μετοχών που κατείχε με αποτέλεσμα η οικογένεια Κυριακοπούλου και η YAMAHA MOTOR EUROPE NV, να κατέχουν πάνω από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου.

2009

Timeline 24

Συγχρόνως, την ίδια χρονιά η Εταιρεία αποκτά τα δικαιώματα αποκλειστικού διανομέα από την YAMAHA MOTOR Co. Ιαπωνίας για την αγορά της Αλβανίας και της Μολδαβίας, συνάπτοντας τις αντίστοιχε συμβάσεις με την YAMAHA MOTOR EUROP NV.

Timeline 25

Η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ μετεγκαταστάθηκε σε καινούργιο κτίριο στην Θέση Κύριλλος στον Δήμο Ασπροπύργου, Αττικής όπου εγκατέστησε και την έδρα της. Σε οικόπεδο 38 στρεμμάτων σε αναπτυσσόμενη περιοχή, εύκολα προσβάσιμη σε άξονες κυκλοφορίας, όπου συνεχώς αναπτύσονται κέντρα LOGISTICS, κατασκευάστηκαν δύο μεταλλικά κτίρια κτίρια μοντέρνας αρχιτεκτονικής.

Timeline 26

Το ένα επιφάνειας 3,000 τμ για την εγκατάσταση γραφείων, εστιατορείου κλπ. και το δεύτερο επιφάνειας 12.090 τμ στο οποίο κατασκευάστηκε μοντέρνος αποθηκευτικός χώρος. Με στόχο την βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου δημιουργήθηκαν ράφια σε τρία επίπεδα για την αποθήκευση ανταλλακτικών, αξεσουάρ κλπ.

Timeline 27

Η επένδυση έγινε από εξειδικευμένη κατασκευαστική εταιρεία και η ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ προχώρησε σε σύμβαση 15 ετούς μίσθωσης των εγκαταστάσεων. Επίσης η θυγατρική της στην Ρουμανία MOTODYNAMICS Srl, μετεγκαταστάθηκε σε νέο κτίριο σε εμπορικό σημείιο στο Βουκουρέσι, με στό τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.

Timeline 28

Το κατάστημα λιανικής στην Βουλγαρία σταμάτησε να λειτουργεί υπό την διοίκηση της 100% θυγατρικής εταιρείας MOTODYNAMICS Ltd και εντάχθηκε στο Δίκτυο Συνεργατών ως ανεξάρτητη συνεργαζόμενη εταιρεία.

Timeline 29

Η Εκδότρια απόκτησε το υπόλοιπο ποσοστό 49% της θυγατρικής της εταιρείας στην Αθήνα, ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.Ε. Διακόπηκε η δραστηριότητα λιανικής στην Κέρκυρα μέσω υποκαταστήματος της Εταιρείας και το συγκεκριμένο κατάστημα εντάχθηκε ως σημείο πώλησης στο Δίκτυο Συνεργατών.

2010

Timeline 30

Το α’ εξάμηνο του έτους ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόσχισης του Κλάδου λιανικής και η εισφορά του στην κατά 100% θυγατρική εταιρεία ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. με στόχο την αυτοδύναμη και κερδοφόρα ανάπτυξη της λιανικής δραστηριότητας.

Timeline 31

Τα πρώην τρία υποκαταστήματα λιανικής της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ σε Αγ. Παρασκευή, Καλλιθέα και Νέο Ψυχικό αποτελούν σημεία πώλησης της θυγατρικής ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ.

Timeline 32

Aύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού 3,8 εκ ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση 6,5 εκ νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.  Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας την 31 Δεκεμβρίου 2010 ανήλθε σε 6,8 εκ ευρώ αποτελούμενο από 11,5 εκ κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,59 η κάθε μία.

2011

Timeline 33

Από το 2011 η Μοτοδυναμική έχει εντάξει περήφανα στις εμπορικές της δραστηριότητες εκείνη της Porsche για την ελληνική αγορά. Ο θρυλικός θυρεός της Porsche ήρθε να πλαισιώσει την γκάμα των προϊόντων της Μοτοδυναμικής προσφέροντας τις συγκινήσεις που μόνο μία μπράντα σαν αυτή της Porsche μπορεί να προσφέρει.

2015

Timeline 34

Το 2015 δημιουργήθηκε το www.motodirect.gr, το νέο ηλεκτρονικό κατάστημα της ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε..  

2018

2018

Από τον Δεκέμβριο του 2018, η Μοτοδυναμική ΑΕΕ αποκτά το 80,5% της εταιρείας Λάϊον Ρένταλ Α.Ε και σηματοδοτεί μία νέα εποχή για την Sixt με προσανατολισμό στην διαρκή βελτίωση των υπηρεσιών της και την επανατοποθέτησή της στην αγορά.