Περιοδικές Οικονομικές Καταστάσεις

 • 30.09.2019
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία Εννιαμήνου
  30.06.2019
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 30.06.2018
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 30.06.2017
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 30.06.2016
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.03.2015
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.03.2015
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.06.2015
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.06.2015
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.09.2015
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.09.2015
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.03.2014
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.03.2014
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.06.2014
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.06.2014
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.09.2014
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.09.2014
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.03.2013
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.03.2013
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.06.2013
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.06.2013
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.09.2013
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.09.2013
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.03.2012
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.03.2012
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.06.2012
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.06.2012
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.09.2012
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.09.2012
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.03.2011
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.03.2011
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.06.2011
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.06.2011
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.09.2011
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.09.2011
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.03.2010
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.03.2010
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.06.2010
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.06.2010
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.09.2010
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.09.2010
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.12.2009
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.03.2009
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.03.2009
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.06.2009
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.06.2009
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.09.2009
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.09.2009
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.03.2008
  Ανακοίνωση Σχετικά με Στοιχεία και Πληροφορίες
  31.03.2008
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.03.2008
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.06.2008
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.06.2008
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.09.2008
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.09.2008
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.03.2007
  Αναμορφωμένες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.03.2007
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.06.2007
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.06.2007
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.09.2007
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.09.2007
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.03.2006
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.03.2006
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.06.2006
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.06.2006
  Οικονομικές Καταστάσεις
  30.09.2006
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.09.2006
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 30.06.2005
  Ανακοίνωση Σχετικά με Στοιχεία και Πληροφορίες
  30.06.2005
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.06.2005
  Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας
  30.06.2005
  Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου
  30.09.2005
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  30.09.2005
  Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας
  30.09.2005
  Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου
Τα αρχεία των ισολογισμών είναι σε μορφή PDF (Portable Document Format).
(σε περίπτωση που δεν έχετε δυνατότητα προβολής αρχείων PDF τότε επισκεφτείτε τη σελίδα του Adobe Reader για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας την κατάλληλη εφαρμογή)
MOTODYNAMICS brands