Παρουσιάσεις και Έντυπα

 • 27.05.2019
  Πολιτική Αποδοχών
  23.04.2019
  Ενημερωτικό Δελτίο
  23.04.2019
  Ανακοίνωση Διάθεσης Ενημερωτικού Δελτίου
  23.04.2019
  Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης
 • 31.05.2017
  Διαδικασία Γνωστοποίησης Μεταβολών Σημαντικών Συμμετοχών / Δικαιωμάτων Ψήφου και Απόκτησης ή Διάθεσης Χρηματοπιστωτικών Μέσων από Υπόχρεα Πρόσωπα σύμφωνα με το Ν.3556/2007
Τα αρχεία των ισολογισμών είναι σε μορφή PDF (Portable Document Format).
(σε περίπτωση που δεν έχετε δυνατότητα προβολής αρχείων PDF τότε επισκεφτείτε τη σελίδα του Adobe Reader για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας την κατάλληλη εφαρμογή)
MOTODYNAMICS brands