Ανακοινώσεις Ν. 3556/2007 και Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 

 • 30.05.2019
  Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού Μετοχών σε Επίπεδο Δικαιωμάτων Ψήφου
  30.05.2019
  Ανακοίνωση Γνωστοποίησης Μεταβολής Ποσοστού Μετοχών σε Επίπεδο Δικαιωμάτων Ψήφου
 • 03.02.2017
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  03.02.2017
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
 • 08.12.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  07.12.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  05.12.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  01.12.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  11.11.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  10.11.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  08.11.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  07.11.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  04.11.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  25.10.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  19.10.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  13.10.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  10.10.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  07.10.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  06.10.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  04.10.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  03.10.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  30.09.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  29.09.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  27.09.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  22.09.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  21.09.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  20.09.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  19.09.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  16.09.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  15.09.2016
  Γνωστοποίησεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  28.04.2016
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  27.04.2016
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  24.06.2016
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  23.06.2016
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  21.06.2016
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  25.04.2016
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  22.04.2016
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  21.04.2016
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  20.04.2016
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  18.04.2016
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  15.04.2016
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  14.04.2016
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  13.04.2016
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  08.04.2016
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
 • 28.02.2014
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007
  18.03.2014
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007
  13.10.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  10.10.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  09.10.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  08.10.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  14.04.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  09.04.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  04.04.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  02.04.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  28.03.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  21.03.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  18.03.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  14.03.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  28.02.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  26.02.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  21.02.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  19.02.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
  18.02.2014
  Αγορά μετοχών από εταιρεία ΑΥΓΗ Α.Ε.
 • 01.07.2011
  Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  12.01.2011
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007 | Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου
  12.01.2011
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007 | Ιωάννης Ταβουλάρης
  12.01.2011
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007 | Οδυσσέας Κυριακόπουλος
  12.01.2011
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007 | Αικατερίνη Κυριακοπούλου
  12.01.2011
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007 | Yamaha Motor Europe NV
 • 27.12.2010
  Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  21.12.2010
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007
  09.12.2010
  Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  06.12.2010
  Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  02.12.2010
  Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
  13.08.2010
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007
 • 01.12.2009
  Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών Υπόχρεων Προσώπων
 • 09.09.2008
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007
  22.07.2008
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007 b
  22.07.2008
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007 α
  29.05.2008
  Γνωστοποίηση Δικαιώματος Άσκησης Ποσοστού Δικαιωμάτων Ψήφου Ν.3556
  02.05.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
  15.05.2008
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007
  20.03.2008
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007
  17.03.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
  14.03.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
  13.03.2006
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
  05.03.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007.k
  05.03.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007.j
  05.03.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007.i
  05.03.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007.h
  05.03.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007.g
  05.03.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007.f
  05.03.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007.e
  05.03.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007.d
  05.03.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007.c
  05.03.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007.b
  05.03.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007.a
  29.02.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
  23.01.2008
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
 • 31.10.2007
  Γνωστοποίηση Σημαντικών Συμμετοχών Ν.3556.2007
  29.10.2007
  Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
 • 28.06.2006
  Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων
  03.07.2006
  Γνωστοποίηση Μεταβολής Ποσοστού Μετόχων
Τα αρχεία των ισολογισμών είναι σε μορφή PDF (Portable Document Format).
(σε περίπτωση που δεν έχετε δυνατότητα προβολής αρχείων PDF τότε επισκεφτείτε τη σελίδα του Adobe Reader για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας την κατάλληλη εφαρμογή)
MOTODYNAMICS brands