Αντληθέντα Κεφάλαια

 • 30.06.2019
  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
 • 31.12.2010
  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
 • 31.12.2009
  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
 • 30.06.2008
  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
  31.12.2008
  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
 • 31.12.2007
  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
  30.06.2007
  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
 • 31.03.2006
  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
  30.06.2006
  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
  31.12.2006
  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
 • 30.06.2005
  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
  30.09.2005
  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
  31.12.2005
  Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων
Τα αρχεία των ισολογισμών είναι σε μορφή PDF (Portable Document Format).
(σε περίπτωση που δεν έχετε δυνατότητα προβολής αρχείων PDF τότε επισκεφτείτε τη σελίδα του Adobe Reader για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας την κατάλληλη εφαρμογή)
MOTODYNAMICS brands