Οικονομικές Καταστάσεις Θυγατρικών

 • 23.04.2019
  ΛΑΙΟΝ ΡΕΝΤΑΛ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.12.2017
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.12.2016
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.12.2015
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2015
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.12.2014
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2014
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.12.2013
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2013
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  02.12.2013
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία (τελικός ισολογισμός εκκαθάρισης)
  31.03.2013
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία (υπό εκκαθάριση)
 • 31.12.2012
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2012
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.03.2012
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία (υπό εκκαθάριση)
 • 31.12.2011
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2011
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.03.2011
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία (έναρξη εκκαθάρισης)
  31.03.2011
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (έναρξη εκκαθάρισης)
 • 31.12.2010
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2010
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2010
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2010
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.12.2009
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2009
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2009
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2009
  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρακτορεύσεις Ασφαλειών ΑΕ: Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2009
  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρακτορεύσεις Ασφαλειών ΑΕ: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.12.2008
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2008
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2008
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2008
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2008
  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρακτορεύσεις Ασφαλειών ΑΕ: Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2008
  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρακτορεύσεις Ασφαλειών ΑΕ: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2008
  MOTODYNAMICS Ltd: Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις
  31.12.2008
  MOTODYNAMICS Srl: Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις
 • 31.12.2007
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2007
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2007
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2007
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2007
  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρακτορεύσεις Ασφαλειών ΑΕ: Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2007
  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρακτορεύσεις Ασφαλειών ΑΕ: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2007
  MOTODYNAMICS Ltd: Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις
  31.12.2007
  MOTODYNAMICS Srl: Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις
 • 31.12.2006
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2006
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Έκθεση Διαχείρισης
  31.12.2006
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2006
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2006
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Έκθεση Διαχείρισης
  31.12.2006
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2006
  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρακτορεύσεις Ασφαλειών ΑΕ: Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2006
  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρακτορεύσεις Ασφαλειών ΑΕ: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2006
  MOTODYNAMICS Ltd: Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις
  31.12.2006
  MOTODYNAMICS Srl: Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις
 • 31.12.2005
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2005
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Έκθεση Διαχείρισης
  31.12.2005
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2005
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2005
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Έκθεση Διαχείρισης
  31.12.2005
  ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ – Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2005
  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρακτορεύσεις Ασφαλειών ΑΕ: Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  31.12.2005
  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Πρακτορεύσεις Ασφαλειών ΑΕ: Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2005
  MOTODYNAMICS Ltd: Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις
  31.12.2005
  MOTODYNAMICS Srl: Ετήσιες Οικ. Καταστάσεις
Τα αρχεία των ισολογισμών είναι σε μορφή PDF (Portable Document Format).
(σε περίπτωση που δεν έχετε δυνατότητα προβολής αρχείων PDF τότε επισκεφτείτε τη σελίδα του Adobe Reader για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας την κατάλληλη εφαρμογή)
MOTODYNAMICS brands