Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

επιλέξτε έτος

 • 05.04.2019
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 27.03.2018
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.12.2016
  Οικονομικές Καταστάσεις
 • 31.12.2015
  Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2015
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
 • 31.12.2014
  Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2014
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
 • 31.12.2013
  Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2013
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
 • 31.12.2012
  Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2012
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
 • 31.12.2011
  Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2011
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
 • 31.12.2010
  Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2010
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
 • 31.12.2009
  Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2009
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
 • 31.12.2008
  Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2008
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
 • 31.03.2007
  Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2007
  Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2007
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
 • 31.12.2006
  Έκθεση Διαχείρισης
  31.12.2006
  Επεξηγηματική Έκθεση
  31.12.2006
  Οικονομικές Καταστάσεις
  31.12.2006
  Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
 • 31.12.2005
  Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου
  31.12.2005
  Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας
  31.12.2005
  Συνοπτικά Οικονομικά
 • 31.12.2004
  Ισολογισμός
 • 31.12.2003
  Ισολογισμός
 • 31.12.2002
  Ισολογισμός
 • 31.12.2001
  Ισολογισμός
 • 31.12.2000
  Ισολογισμός
Τα αρχεία των ισολογισμών είναι σε μορφή PDF (Portable Document Format).
(σε περίπτωση που δεν έχετε δυνατότητα προβολής αρχείων PDF τότε επισκεφτείτε τη σελίδα του Adobe Reader για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας την κατάλληλη εφαρμογή)
MOTODYNAMICS brands