Παρακαλούμε όπως συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

α) στοιχεία αιτούντος, β) τύπος (pc ή lcv), αριθμός πλαισίου και μάρκα οχήματος, γ) αντίγραφο ΔΑΟ, ώστε να τεκμηριωθεί η κατοχή του οχήματος και το δηλωμένο τελωνείο προορισμού και δ) email που θα αποσταλεί η βεβαίωση και η απόδειξη πληρωμής των 20 ευρώ + ΦΠΑ (€24,80)

Αριμός λογαριασμού Τράπεζας Alpha

ΙΒΑΝ : GR27 0140 1170 1170 0200 2013 050

Επωνυμία :  ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.  –  ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Παρακαλούμε όπως συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία:

α) στοιχεία αιτούντος, β) τύπος (pc ή lcv), αριθμός πλαισίου και μάρκα οχήματος, γ) αντίγραφο ΔΑΟ, ώστε να τεκμηριωθεί η κατοχή του οχήματος και το δηλωμένο τελωνείο προορισμού και δ) email που θα αποσταλεί η βεβαίωση και η απόδειξη πληρωμής των 20 ευρώ + ΦΠΑ (€24,80)

Αριμός λογαριασμού Τράπεζας Alpha: ΙΒΑΝ GR27 0140 1170 1170 0200 2013 050 / Επωνυμία:ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.–ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ *

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL*

ΘΕΜΑ