Γενικές Συνελεύσεις

6 June 2018
Αποφάσεις της ΤΓΣ της Εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» της 24ης.5.2018 – Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας