Μοτοδυναμική DNA

Ισχυροί δεσμοί με τους αντιπροσωπευόμενους Οίκους
Εκτίμηση, αναγνώριση, σεβασμός

Ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου με έμφαση στη μακροπρόθεσμη οπτική
Συμπαγή δίκτυα, ειλικρινείς σχέσεις με πελάτες, εστίαση σε after-sales

Πρωτοποριακές προωθητικές ενέργειες
Δημιουργικότητα, αποτελεσματική εκτέλεση

Δυνατές και αποτελεσματικές υποδομές
Βέλτιστα πληροφοριακά συστήματα, αποτελεσματικά logistics,

Ισχυρή εταιρική παρουσία
Στέρεη μετοχική βάση, υγιής ισολογισμός, διαχρονικό brand portfolio

Εργασιακό περιβάλλον υψηλού επαγγελματισμού
Ήθος, ακεραιότητα, διαφάνεια, σεβασμός, αυτοδέσμευση, συνέπεια

Υψηλή προσαρμοστικότητα
Αποφασιστική προσαρμογή, αποτελεσματική ενσωμάτωση, ευέλικτη επικοινωνία

Δημιουργία αξίας από τον συνδυασμό γνώσης και ανάλυσης
Γνώση, ανάλυση, διαπραγμάτευση, πειθώ