Γενικές Συνελεύσεις

 • 30.05.2018
  Αποφάσεις της ΤΓΣ της Εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» της 24ης.5.2018 – Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας
  24.05.2018
  Γνωστοποίηση Αλλαγής Σύνθεσης Δ.Σ.
  24.05.2018
  Τακτική Γενική Συνέλευση 2018 – Επιστροφή Κεφαλαίου
  24.05.2018
  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας “ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.” της 24.05.2018
  17.05.2018
  Σχέδιο Αποφάσεων ΤΓΣ με Mείωση ΜΤΧ Kεφαλαίου
  03.05.2018
  Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γεν.Συν. για κάθε Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
  03.05.2018
  Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
  03.05.2018
  Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
  03.05.2018
  Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων
  03.05.2018
  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
  19.03.2018
  Ορθή Επανάληψη – Νέα Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης
 • 10.05.2017
  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας “ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.” της 9ης Μαϊου 2017 – Πίνακας Αναλυτικών Αποτελεσμάτων Ψηφοφορίας
  10.05.2017
  Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας “ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.” της 9ης Μαϊου 2017
  10.05.2017
  Ανακοίνωση Απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 9ης Μαϊου για Αγορά Ιδίων Μετοχών
  09.05.2017
  Τακτική Γενική Συνέλευση 2017 – Επιστροφή Κεφαλαίου
  21.04.2017
  Αναθεωρημένη Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
  18.04.2017
  Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γεν.Συν. για κάθε Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
  18.04.2017
  Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων
  18.04.2017
  Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
  18.04.2017
  Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
  11.04.2017
  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
 • 30.05.2016
  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  16.03.2016
  Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
  16.03.2016
  Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γεν.Συν. για κάθε Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
  16.03.2016
  Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων
  16.03.2016
  Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
  16.03.2016
  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
 • 05.06.2015
  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  05.06.2015
  Αναλυτικά Αποτελέσματα Ψηφοφορίας για κάθε Απόφαση
  20.03.2015
  Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
  20.03.2015
  Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γεν.Συν. για κάθε Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
  20.03.2015
  Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων
  20.03.2015
  Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
  20.03.2015
  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
 • 29.05.2014
  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  29.05.2014
  Αναλυτικά Αποτελέσματα Ψηφοφορίας για κάθε Απόφαση
  06.05.2014
  Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
  06.05.2014
  Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γεν. Συν. για κάθε Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
  06.05.2014
  Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων
  06.05.2014
  Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
  06.05.2014
  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
 • 30.05.2013
  Αναλυτικά Αποτελέσματα Ψηφοφορίας για κάθε Απόφαση
  30.05.2013
  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  29.05.2013
  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/05/2013
  21.03.2013
  Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου
  21.03.2013
  Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γεν.Συν. για κάθε Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
  21.03.2013
  Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
  21.03.2013
  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
 • 27.06.2012
  Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
  26.06.2012
  Αναλυτικά Αποτελέσματα Ψηφοφορίας για κάθε Απόφαση
  01.06.2012
  Σχέδιο Αποφάσεων Τακτικής Γεν. Συν. για κάθε Θέμα της Ημερήσιας Διάταξης
  01.06.2012
  Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων
  01.06.2012
  Έντυπο Διορισμού Αντιπροσώπου
  01.06.2012
  Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων
Τα αρχεία των ισολογισμών είναι σε μορφή PDF (Portable Document Format).
(σε περίπτωση που δεν έχετε δυνατότητα προβολής αρχείων PDF τότε επισκεφτείτε τη σελίδα του Adobe Reader για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας την κατάλληλη εφαρμογή)
MOTODYNAMICS brands