Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

επιλέξτε έτος

  • 31.12.2016
    Οικονομικές Καταστάσεις
  • 31.12.2015
    Οικονομικές Καταστάσεις
    31.12.2015
    Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  • 31.12.2014
    Οικονομικές Καταστάσεις
    31.12.2014
    Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  • 31.12.2013
    Οικονομικές Καταστάσεις
    31.12.2013
    Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  • 31.12.2012
    Οικονομικές Καταστάσεις
    31.12.2012
    Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  • 31.12.2011
    Οικονομικές Καταστάσεις
    31.12.2011
    Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  • 31.12.2010
    Οικονομικές Καταστάσεις
    31.12.2010
    Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  • 31.12.2009
    Οικονομικές Καταστάσεις
    31.12.2009
    Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  • 31.12.2008
    Οικονομικές Καταστάσεις
    31.12.2008
    Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  • 31.03.2007
    Οικονομικές Καταστάσεις
    31.12.2007
    Οικονομικές Καταστάσεις
    31.12.2007
    Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  • 31.12.2006
    Έκθεση Διαχείρισης
    31.12.2006
    Επεξηγηματική Έκθεση
    31.12.2006
    Οικονομικές Καταστάσεις
    31.12.2006
    Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία
  • 31.12.2005
    Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου
    31.12.2005
    Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας
    31.12.2005
    Συνοπτικά Οικονομικά
  • 31.12.2004
    Ισολογισμός
  • 31.12.2003
    Ισολογισμός
  • 31.12.2002
    Ισολογισμός
  • 31.12.2001
    Ισολογισμός
  • 31.12.2000
    Ισολογισμός
Τα αρχεία των ισολογισμών είναι σε μορφή PDF (Portable Document Format).
(σε περίπτωση που δεν έχετε δυνατότητα προβολής αρχείων PDF τότε επισκεφτείτε τη σελίδα του Adobe Reader για να εγκαταστήσετε στον υπολογιστή σας την κατάλληλη εφαρμογή)
MOTODYNAMICS brands